Nitratfilter

För hög halt av nitrat är farligt, speciellt för våra yngre. Då behövs ett nitratfilter

Nitrat förekommer i vattenbrunnar och beror vanligtvis på inläckage från avlopp eller närliggande gödslad åkermark. Nitrat varken luktar eller smakar utan upptäcks genom en vattenanalys.

Vi jobbar med svensktillverkade vattenfilter från Aquagruppen®

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning!

 
 
 
Vattenfilter
Service
Vattenanalys
Annat